Fusie PRO: en Beemster Ondernemer

Fusie PRO: en Beemster Ondernemer

Voorstel aan leden PRO: inzake samenvoeging Purmerendse Regio Ondernemers (PRO)n Beemster Ondernemer (BO).

De Gemeenten Beemster en Purmerend gaan fuseren per 1 januari 2022. Ambtelijk is dit reeds verwezenlijkt, mede d.m.v. de uitgebrachte economische visie welke is vast gelegt door beide gemeentraden. Het geeft aan waar beide gemeenten zich in onderscheiden, wat ze bindt, en welke gezamenlijke ontwikkeling aangegaan wordt. De afdeling Economie werkt volledig vanuit Purmerend. Deze afdeling is veelal de coördinator of aanspreekpunt van de overleggen die door BO en PRO: worden gevoerd met de gemeente. De belangen van zowel de BO als PRO zijn in grote lijnen gelijk, maar beide hebben ook hun specifieke karakter.

In de nieuwe setting van de Gemeente hebben we te maken met een en dezelfde gesprekspartner en daarbij is het niet efficiënt met twee partijen met een gelijksoortige achterban aan tafel te zitten, met herhaling van zetten. Een verregaande samenwerking/integratie van beide ondernemersverenigingen ligt voor de hand.

Dit heeft er toe geleid, dat het bestuur van de PRO: een oriënterend gesprek heeft gehad met de voorzitter van de BO, met als doel de mogelijkheid van een samenvoeging te verkennen.

Beide besturen zijn overtuigd dat een samenvoeging van beide verenigingen de slagkracht ten goede zal komen. Nu komen we in een stadium waarin we de leden vragen akkoord te gaan met het voorstel tot samenvoeging van beide verenigingen.

Om dit te realiseren is toestemming nodig van de leden. Daartoe zal er een extra algemene ledenvergadering bijeen worden geroepen. Wij verzoeken je je hiervoor aan te melden. Dat kan via secretariaat@pro-site.nl

De planning hiervoor is donderdag 4 november a.s. voorafgaand aan de PRO: Biznizbar om 16:30 uur. Zodat we na goedkeuring van de leden een en ander voor 1 januari 2022 kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet,
bestuur PRO:

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Contact to Listing Owner

Captcha Code