Ondernemersprijs

Ieder jaar wordt er de PRO ondernemer van het jaar gekozen

Ieder jaar wordt er de PRO: ondernemer van het jaar gekozen. De prijs wordt toegekend aan die persoon of organisatie die zich gedurende het afgelopen jaar of gedurende een reeks van jaren heeft onderscheiden door het leveren van een positieve bijdrage aan het bedrijfseconomische klimaat in Purmerend. Hierin zijn twee categorieën, groot of klein, afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Leden van PRO worden opgeroepen om, met motivatie, kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De kandidaten kunnen zowel PRO: leden als niet-PRO: leden zijn. Een jurycommissie selecteert daaruit genomineerden. De genomineerde bedrijven, die al zilveren winnaar zijn, krijgen vervolgens de gelegenheid zich te presenteren. De jurycommissie maakt uiteindelijk een keuze. De winnaar wordt op het nieuwjaarsfeest van de PRO bekend gemaakt.

Voorzitter van deze commissie is de secretaris Marco Dekker.

Waar moet de winnaar aan voldoen?

 • Het leveren of geleverd hebben van een bijzondere prestatie bij innoverende activiteiten
 • Maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen
 • Integriteit: eerlijk ondernemen en zaken doen garandeert continuïteit
 • Innoverend: ondernemen met lef geeft een voorsprong
 • Moedig beleid bij economische tegenwind
 • Een waardevolle bijdrage leveren of geleverd hebben aan de werkgelegenheid:
  • Stimuleren van opleiding en vorming werknemers
  • Veerkracht tonen in moeilijke tijden
 • Promoten van Purmerend als vestigingsplaats:
  • Goede bereikbaarheid zet Purmerend op de kaart
  • Aansprekende commerciële activiteiten zorgen voor spin-off
  • Gastvrijheid -> promotie van het vestigingsklimaat
 • De genomineerde levert meerwaarde voor het georganiseerde bedrijfsleven in de regio:
  • Verbinden stimuleert regionale bedrijvigheid
  • Kennis delen -> vergroot de som der delen
  • Helpen -> eendracht maakt sterker

Jurycommissie

De jurycommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, de samenstelling is als volgt:

 • commissievoorzitter: bestuurslid PRO
 • de twee winnaars van de ondernemersprijs van het voorgaande jaar
 • aangevuld met vertegenwoordigers uit het regionale bedrijfsleven.

De leden van de jury zijn deskundig op de gebieden ondernemerschap, financieel-administratief, commercieel, management en communicatie. Dit stelt hen in staat gezamenlijk een complementair geheel te vormen voor een evenwichtige beoordeling.

De jury wordt ondersteund door de uitvoerend secretaris.

De ondernemersprijs kent twee categorieën; de categorie groot en de categorie klein. De winnaars krijgen een maquette van de Melkwegbrug met daarin een inscriptie, een oorkonde met juryrapport én een geldbedrag van € 1.500,-. Dit bedrag is vrij te besteden door de winnaar. In de praktijk wordt dit bedrag meestal aan een goed doel binnen de regio geschonken.

Contact to Listing Owner

Captcha Code