Standpunten PRO: hotel Kom A7

Standpunten PRO: hotel Kom A7

Geachte gemeenteraad,

Graag delen wij met u het standpunt van de PRO inzake de hotelontwikkeling Kom A7 in het Beusebos.

Door de gemeente is een economische visie neergezet voor de toekomst van Purmerend. Wij onderschrijven deze visie op hoofdlijnen en werken actief mee aan de realisatie van deze visie in verschillende koplopersgroepen. Wij zien de komst van een hotel in het huidige Beusebos als een belangrijke schakel om deze visie te realiseren.

Wij stellen ons daarom ook achter het voorliggende voorstel om de volgende 4 redenen. Gezien de andere insprekers sta ik bij punt 3 wat langer stil.

  1. Het nieuwe hotel brengt werkgelegenheid, direct door het aantal medewerkers dat nodig is, maar ook indirect aan ondernemers in Purmerend door leveringen aan het hotel en door bezoekers aan de binnenstad. Daarnaast wordt een leerbedrijf toegevoegd wat verdere kansen biedt voor scholing. En een actieve samenwerking tussen ondernemers onderwijs en overheid.
  1. Purmerend is het centrum van Waterland en dit biedt kansen voor toerisme in onze omgeving. Zeker in combinatie met het Werelderfgoed Beemster. Het ontbreekt ons op dit moment aan voldoende kwalitatieve hotelaccommodaties om hier invulling aan te geven. Het toevoegen van een hotel biedt daarmee kansen met een positief effect op ondernemingen in Purmerend en omgeving.
  1. Maar het belangrijkste punt voor ons is het vestigingsklimaat in Purmerend. Purmerend zal de komende jaren groeien met nog eens 10.000 inwoners. Tegelijkertijd zal er geïnvesteerd worden in onze industrieterreinen en in nieuwe kantoorruimte o.a. in het Waterlandkwartier. Wij achten dit van belang, omdat dit kansen biedt aan ondernemers en daarmee ook werkgelegenheid wordt gecreëerd. Wij zien graag een stad waar mensen niet alleen prettig wonen, maar ook werk vinden. Dit draagt ook bij aan het verminderen van verkeerstromen naar buiten. Voor een goed vestigingsklimaat ontbreekt het in Purmerend nu aan een goed hotel, dat daarnaast de mogelijkheid biedt om te vergaderen, werksessies te houden, kleine bijeenkomsten en congressen te organiseren. Purmerend biedt daar op dit moment onvoldoende mogelijkheden voor. En voor bedrijven is het belangrijk dat deze mogelijkheden er zijn. Voor bedrijven is het ook belangrijk dat gasten en klanten van bedrijven een goede accommodatie in de buurt hebben. Dat medewerkers van andere vestigingen hier kunnen verblijven. Dat teams die een korte opdracht hebben ondergebracht kunnen worden. Momenteel zijn bedrijven in Purmerend genoodzaakt daarvoor uit te wijken naar andere steden. Een hotel dat deze mogelijkheden biedt, is een belangrijke toevoeging voor het ondernemersklimaat in onze stad, voor bestaande ondernemers, maar ook een belangrijk argument voor nieuwe ondernemingen om zich in Purmerend te vestigen. En daarmee van groot belang voor de werkgelegenheid die we onze inwoners kunnen bieden naast het directe effect van het hotel zelf.
  1. Uiteraard hebben ook wij oog voor de plek van het Beusebos en de verandering die dit meebrengt voor het karakter van het bos. Daarbij gaat het natuurlijk om een afweging van belangen. Maar wij zijn van mening dat het huidige plan respectvol omgaat met de verschillende belangen. En dat het Beusebos als natuur-, recreatie-, en wandelbos voor veel meer Purmerenders een plek zal worden waar men graag naar toe zal gaan.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Contact to Listing Owner

Captcha Code